Walking Tourเส้นทางที่ 2 (รัตนโกสินทร์รอบนอก)


สถานที่ สายรถเมล์ที่ผ่าน
1. ภูเขาทอง 2,39,44, ปอ.สาย 2
ตั้งอยู่ในวัดสระเกศ สร้างสมัยกรุงศรีอยุธยา และปฏิสังขรณ์ในรัชกาลที่ 1 ส่วนภูเขาทอง สร้างในสมัยรัชกาลที่ 3 ยอดเจดีย์ภูเขาทองสร้างในสมัย รัชกาลที่ 5 เป็นที่ประดิษฐานของ พระบรมสารีริกธาตุจากอินเดีย สูง 60 เมตร บนเจดีย์สามารถมองเห็นรอบกรุงรัตนโกสินทร์
2. ป้อมมหากาฬและกำแพงเมือง 20
เป็นป้อมรักษาพระนครด้านตะวันออก สร้างในสมัยรัชกาลที่ 1 ปัจจุบันยังคงมีส่วนของป้อมและกำแพงเมืองเหลืออยู่บ้าง
3. อนุสรณ์สถานรัชกาลที่ 3 34,39,59,95, ปอ.4,10,13,21,22,24,25,29,39
เดิมทีเป็นที่ตั้งของโรงหนังศาลาเฉลิมไทย ซึ่งอยู่ด้านหน้าของโลหะปราสาท ทาง กทม. จึงได้ดำเนินการรื้อถอนโรงหนังออกและสร้างอนุสาวรีย์เพื่อเป็น อนุสรณ์แก่รัชกาลที่ 3
4. วัดราชนัดดารามวรวิหารและโลหะปราสาท 2,5,15,35,39,44,47,56,59,60,70,79,96,201, ปอ.3,9,11,12,39,44, ปอ.สาย2,15
สร้างในสมัยรัชกาลที่ 3 ปัจจุบันเป็นโลหะปราสาทจำลองจากอินเดียและลังกาแห่งเดียวที่เหลืออยู่ในโลก มียอดเจดีย์ 37 องค์ สวยงามสง่ามาก ในบริเวณ วัดมีการเช่าพระพิมพ์เครื่องลางต่าง ๆ มากมาย
5. วัดเทพธิดาราม 5,35,56
สร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดสร้างขึ้นเพื่อพระราชทานแก่ กรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ มีพระปรางค์ทั้ง 4 ทิศ จิตกรรมฝาผนัง สวยงามมาก สุนทรภู่กวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เคยพำนักอยู่ครั้งที่ยังบวชเป็นพระภิกษุอยู่ ปัจจุบันเรียกกุฎิแห่งนั้นว่า "บ้านกวี"
6. แหล่งสังฆ์ภัณฑ์ 15,42,46,48,53,204, ปอ.สาย15
ตามถนนบำรุงเมืองบรรดาร้านค้าต่าง ๆ ล้วนแล้วแต่จำหน่ายเครื่องพระชุดบูชาเทวรูป เครื่องไหว้ อุปกรณ์ต่าง ๆ จำนวนมากราคาถูก
7. ศาลเจ้าแขก (เทวรูปศิวะ) 10,12,42,96, ปอ.สาย12
ตั้งอยู่ข้างวัดสุทัศน์ ประดิษฐานเทวรูปฮินดู รูปปั้นของวิศนุเทพหรือนารายณ์เทพ
8. วัดสุทัศน์เทพวราราม 10,12,42,96, ปอ.สาย12
ตรงข้ามศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร สร้างในสมัยรัชกาลที่ 1 ภายในมีพระศรีศากยมุนี หรือ (หลวงพ่อโต) เป็นพระประธานในอุโบสถ มีจิตรกรรมฝาผนัง และรูปแกะสลักในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
9. เสาชิงช้า 10,12,19,35,42,96, ปอ.สาย12
เป็นต้นซุงสูง 21.15 เมตร มีสีแดง ในสมัยก่อนใช้ประกอบพิธีตรียัมปวาย หรือ พิธีโล้ชิงช้าในศาสนาพรหมณ์และยกเลิกไปเมื่อ พ.ศ.2478
10. เทวสถาน 10,12,19,35,42,96, ปอ.สาย12
สร้างในสมัยรัชกาลที่ 1 พร้อมกับหลักเมืองเป็นที่เชื่อกันว่าจะนำความสงบสุข สันติมาให้ ภายในมีตึก 3 ตึก เว้นแต่ละตึกจะมี ศิวะเทพ วิศนุเทพ พระพิฆเนศวร
11. ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 10,12,19,35,42,96, ปอ.สาย12
เป็นที่บริหารงานของผู้ว่ากรุงเทพมหานครและรองผู้ว่า คอยกำกับและดูแลความเจริญก้าวหน้าของกรุงเทพมหานคร มีสภา กทม. และสภาเขตต่าง ๆ เป็นผู้นำเสนอและปรับปรุงโครงการต่าง ๆ โดยจะมีการเลือกตั้งผู้ว่า กทม. ทุก 4 ปี
12. ศาลเจ้าพ่อเสือ 56,ปอ.11
เป็นศาลเจ้า สร้างตามแบบฉบับคนจีน มีเทวรูปเสือ ซึ่งหมายถึงการนำโชคลาภ และป้องกันอันตรายต่าง ๆ มักนิยมไหว้กันหลังตรุษจีนและตลอดทุกเทศกาล เพราะมีผู้คนนับถือเป็นจำนวนมาก
13. อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย 2,9,10,12,15,19,35,39,42,44,47,56,59,60,64,70,79,96,201, ปอ.3,9,11,32,33,39,44, ปอ.สาย2,12,15
สร้างเพื่อเป็นที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสถาปนารัฐธรรมนูญ จากการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตย ที่มีองค์พระมหากษัตริย์เป็นประมุข เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475
14. ร้านศึกษาภัณฑ์ 2,9,10,12,15,19,35,39,42,44,47,56,59,60,64,70,79,96,201, ปอ.3,9,11,32,3,39,44, ปอ.สาย2,12,15
เป็นแหล่งรวมหนังสือตำราเรียนต่าง ๆ และอุปกรณ์การศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และเป็นศูนย์รวมเครื่องเขียนทุกชนิด
15. ถนนข้าวสาร 9,43,64, ปอ.6,17
เป็นแหล่งเดินเที่ยวและเป็นที่รู้จักดีในหมู่นักท่องเที่ยวนานาชาติ มีห้องพักราคาถูก (Guest House)
16. บางลำภู 3,6,9,15,16,19,30,32,33,43,56,64,65,68,82, ปอ.6,17,68, ปอ.สาย15
เป็นแหล่งเสื้อผ้า ขึ้นชื่อเรื่องของกินและของใช้ เครื่องหนังต่าง ๆ และมีร้านค้าหลายแห่งในย่านถนนสิบสามห้าง
17. วัดบวรนิเวศวิหาร 15,56, ปอ.11, ปอ.สาย15
อยู่ที่ถนนพระสุเมร สร้างในรัชกาลที่ 3 ในลักษณะศิลปะไทยปนจีน มีพระพุทธรูปชินสีห์ พิพิธภัณฑ์ของวัด และตำหนักเพชร ที่ประทับของพระสังฆราช องค์ปัจจุบัน พร้อมทั้งจิตรกรรมฝาผนัง ฝีมือขรัวอินโข่ง

|Previous |NEXT |

หากเพื่อนๆ มีสถานที่อะไรเพิ่มเติมก็ช่วยกรอกข้อมูลข้างล่างนี่ได้เลยครับ

ที่อยู่อีเมล์:
ชื่อสถานที่:
สายรถเมล์ที่ผ่าน:
คำแนะนำเพิ่มเติม: