โครงการ
โดยสารรถเมล์ ลดปัญหาจราจร
การโดยสารรถเมล์นั้นมีส่วนช่วยให้การจราจรไม่ติดขัด
ช่วยชาติกันประหยัดน้ำมันได้ซึ่งเราต้องสั่งนำเข้ามามีมูลค่ามหาศาล
เราไม่ต้องกังวลเรื่องการหาที่จอดรถ ค่าที่จอด

โรงเรียน
โรงเรียน สายรถเมล์ที่ผ่าน
กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 32,33,63,64,65,90,97,117,203, ปอ.6, ปอ.พ.1,15
กรุงเทพศึกษาพาณิชยการ 17,77,106,115,116,149,ปอ.สาย17,77, ปอ.พ.18
กรุงเทพโปลีเทคนิค 8,27,44,92,96,122,126,137,145, ปอ.2,27,44,92,96,122,145, ปอ.พ.20,303
กฤษณะวิทยา 30,51,63,65, ปอ.5
กลันตัน 11,133,145,207, ปอ.20,145
กลับวิทย์ -
กาญจนาคม 8,17,44,92,96,122,126,137,145, ปอ.2,15,19,44,92,126,145, ปอ.พ.20,303
การัญศึกษา 32,33,63,64,65,90,97,117,203, ปอ.6, ปอ.พ.1,15
กิติพาณิชย์ 22,35
กิ่งเพชร 11,67,93,113, ปอ.สาย67 ,ปอ.พ.1
กุศลิน -
แก่นทองอุปถัมภ์ 133,145,207, ปอ.145
โกศลวิทยา 1,15,17,35,75, ปอ.4, ปอ.สาย15
ขจรศึกษา 22,45,46,102,109,115,116,149, ปอ.7,20 ปอ.พ.17
เขมะสิริอนุสรณ์ 18,28,56,66,108,110, ปอ.10,16, ปอ.สาย18
คลองทรงกระเทียม -
คลองลำเจียก -
คลองเตยวิทยา 4,13,22,45,46,47,74,109,115,116,141,149, ปอ.7,141, ปอ.พ.17,18
คลองเสือน้อย -
งามมานะ ปอ.18
จันทร์หุ่นบำเพ็ญ -
จิตประไพวิทยา 103,125,128, ปอ.16, ปอ.พ.4
จินดามณี -
เจ้าพระยาวิทยาคม 89,205, ปอ.สาย205
แจงร้อนวิทยา 6,37,85
ชลประทาน 32,33,51,90,104, ปอ.5,6, ปอ.พ.1,16
ชาญวิทย์วิทยา 61,137, ปอ.14,18, ปอ.พ.4,305
ชาติสงเคราะห์ 12,50
ช่างกลประทุมวัน 11,15,47,48,93,113,204, ปอ.8, ปอ.พ.1
ช่างกลบางนา 25,38,45,46,116,129,132, ปอ.7,8,11,13,126, ปอ.พ.6,14
ช่างฝีมือทหาร 26,34,39,59,107,114,126,129, ปอ.3,12,13,22,24,39, ปอ.พ.2,8,18, ป.1
ช่างอากาศบำรุง 5,50,52,65,67,70,97, ปอ.สาย67, ปอ.พ.15
ซิกข์วิทยาลัย -
เซนต์คาเบรียล 3,9,16,16ก,30,32,33,49,53(ช่วงเช้าและเย็น),64,65,99(ช่วงเย็นและค่ำ),110, ปอ.5,6,17, ปอ.สาย3
เซนต์จอห์น 24,69,92,107,129,138, ปอ.4,92, ปอ.สาย138, ป.2
ดรุณพิทยา 12,13,36,54,98,201, ปอ.พ.9
ดรุณศาสตร์ 26,95,150, ปอ.12,21, ปอ.สาย95, ปอ.พ.2,8
ตำรวจนครบาล บางเขน 29,52,59, ปอ.4,10,29, ป.2
เตรียมทหาร 4,13,22,45,46,47,74,109,115,116,141,149, ปอ.7,141, ปอ.พ.17,18
ทวีธาภิเศก 40,56,149
ทุ่งสองห้อง 52,150, ปอ.5
ท่าเรือวิทยา 4,13,47,74,102,107,136,141,149, ปอ.7,20,22,141, ปอ.สาย136,205
เทคนิควิทยา 12,13,36,54,98,201, ปอ.พ.9
เทคนิคบุรณพณธ์ 48,132
เทคนิคสัจจะวัฒน์ 3,76,88,106, ปอ.5, ปอ.สาย3, ปอ.พ.2,11,18
เทคนิคไทยสุริยะ 26,34,39,59,107,114,126,129, ปอ.3,12,13,22,24,39, ปอ.พ.2,8,18, ป.1
เทคนิคไทยสุริยะนนทบุรี 69
เทคโนฯเปรมฤทัย 38,46,48,132,133,139,207, ปอ.38, ปอ.สาย139, ท.4,30
เทพวิทยา -
เทพเสนานุสรณ์ 8,27,44,92,96,122,126,137,145, ปอ.2,15,19,44,92,126,145, ปอ.พ.20,303
เทศบาล 3 วัดนครอินทร์ 32,33,63,64,65,90,9,117,203, ปอ.6, ปอ.พ.1,15
ไทยวิจิตรศิลป์อาชีวะ 26,34,39,59,107,114,126,129, ปอ.3,12,13,22,24,39, ปอ.พ.2,8,18, ป.1
ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 10,43,111
นนทรีวิทยา 102,106,205,ป.25ข,ท.30,ปอ.20,ปอ.26, ปอ.สาย102,ปอ.สาย205
นวมินทราชูทิศ 60,71,95,96,150, ปอ.1,12,15,21, ปอ.สาย95, ปอ.พ.15,301,302
นวลนรดิศ 7,7ก,15,80,81,84,91,101,146,147, ปอ.9,80,84,91, ปอ.พ.5,10,12
นานาชาติ 2,25,40,48, ปอ.1,8,11,13, ปอ.สาย2, ท.14
นิพัทธ์วิทยา 1,15,17,22,75, ปอ.4, ปอ.สาย15
บดินทร์เดชา 12,22,58,60,61,71,92,93,99,109,113,115,137, ปอ.1,14,92,126, ปอ.พ.3,4,7,10,15,17,301,302,305,307
บพิตรพิทยา -
บางกะปิ 27,109,151, ปอ.2,19, ปอ.พ.3,7,303
บางชัน 26, ปอ.1
บางอ้อศึกษา 18,110, ปอ.สาย18, ป.25
บำรุงวิทยา 6,42,43, ปอ.สาย3
บูรณะศึกษา 21,75,88, ปอ.4
บ้านทรงไทย 89,205, ปอ.สาย205
บ้านบัวมล -
บ้านบางกะปิ 27,71,95,96,115,150,151, ปอ.1,15,21,44, ปอ.สาย95
บ้านหนองระแหง -
เบญจมราชานุสรณ์ 24,66,70, ปอ.พ.11
เบญจมินทร์ 60,71,95,96,150, ปอ.1,12,15,21, ปอ.สาย95
ประจักษ์วิทยา -
ประชานาถ -
ประชาราษฎร์อุปถัมภ์ 73,136,137,206, ปอ.15,18,22, ปอ.สาย136, ปอ.พ.18,20, ป.25
ประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา 26,60,71,96, ปอ.1, ปอ.พ.2,8,15,17
ประสาทพร 30,32,33,63,65,90,114, ปอ.6,9,126, ปอ.พ.1
ปราโมทย์วิทยา 26,95,150, ปอ.12,21, ปอ.สาย95, ปอ.พ.2,8
ปลูกจิต 4,13,22,45,46,47,74,109,115,116,141,149, ปอ.7,141, ปอ.พ.17,18
ปัญจทรัพย์ 136,137,206, ปอ.15,18,22, ปอ.สาย136, ปอ.พ.18,20, ป.25
ปัญญาวุฒิกร 67, ปอ.สาย67
ปากน้ำวิทยาคม -
ปาริชาติ 133,145,207, ปอ.145
เปรมฤดีศึกษา 35,62
เปรมสันต์ -
ผ่องพรรณ 12,13,36,54,98,201
ไผทอุดมศึกษา 29,52,59, ปอ.4,10,29, ป.2
พงษ์สวัสดิ์พาณิชยการ 32,33,63,64,65,90,97,117,203, ปอ.6, ปอ.พ.1,15
พงษ์เวชอนุสรณ์ 2,23,25,38,45,46,48,102,116,129,132,139,142, ปอ.7,8,11,13,38,126, ปอ.สาย2,139,142, ปอ.พ.6, ท.4,30
พระมารดานิจจานุเคราะห์ 60,71,95,96,150, ปอ.1,12,15,21, ปอ.สาย95
พระยาสุเรนทร์ -
พระหฤทัยคอนแวนด์ 4,13,47,74,102,107,136,141,149,205, ปอ.7,20,22,141, ปอ.สาย136,205, ป.25
พระแม่มารี 22,35
พระแม่สงเคราะห์ 35,62, ป.25, ท.30
พระโขนงพิทยาลัย 102
พาณิชยการบางนา 38,46,48,132,139, ปอ.38, ปอ.สาย139, ปอ.พ.6, ท.4,30
พาณิชยการพระเชตุพน 21,75,88, ปอ.4
พาณิชยการสยาม 28,56,66,103,108,203, ปอ.10, ปอ.พ.1, ป.25
พาณิชยการสากล 16,30,32,33,49,64,65,66,90,117, ปอ.5,6
พิบูลย์ประชาสรรค์ 12,13,36,54,61,73,201, ปอ.14,15, ปอ.พ.4,9,20,305, ท.5
พิบูลย์อุปถัมภ์ 8,27,44,92,96,122,126,137,145, ปอ.2,15,19,44,92,126,145, ปอ.พ.20,303
พิพัฒนากร 23,72
มหานครพาณิชยการ 24,69,92,107,129,138, ปอ.4,92, ปอ.สาย138, ป.2
มหิดลวิทยานุสรณ์ 124,125,ปอ.16
มังคละศึกษา 3,76,88,106, ปอ.5, ปอ.สาย3, ปอ.พ.2,11,18
เยี่ยมนุช 8,27,44,92,96,122,137,145, ปอ.2,15,19,44,92,126,145, ปอ.พ.20,303
แย้มจาดวิทยาอนุสรณ์ 60,71,95,96,150, ปอ.1,12,15,21, ปอ.สาย95, ปอ.พ.15,301,302
โยธินบูรณะ 3,16,30,32,33,49,64,65,66, ปอ.5,6,17, ปอ.สาย3
รัตนพาณิชยการ 8,27,44,92,96,122,126,137,145, ปอ.2,15,19,44,92,126,145, ปอ.พ.20,303
รัตนโกสินทร์สมโภชน์ (บางเขน) -
ราชวินิต บางแก้ว 38,46,48,132,133,139,207, ปอ.38, ปอ.สาย139, ท.4,30
ราชินีบน 3,16,30,32,33,49,64,65,66, ปอ.5,6,17, ปอ.สาย3
ราชินีล่าง 9,82, ปอ.6
รุจิเสรีวิทยา 54,74,117,204
ฤทธิณรงค์รอน 7,42,57,68,84,89,101,103, ปอ.10, ปอ.สาย7,68,84
ฤทธิไกรศึกษา 8,27,44,92,96,122,126,137,145, ปอ.2,15,19,44,92,126,145, ปอ.พ.20,303
ลอยสายอนุสรณ์ -
ลักษณะเกียรติศึกษา -
ลาซาล 145, ปอ.145, ปอ.พ.6
ลาดพร้าววิทยา 8,24,44,92,96,122,126,137,145, ปอ.2,15,19,44,92,126,145, ปอ.พ.20,303
ลำสาลี 93, ปอ.พ.10,20
วัฒนาวิทยาลัย 38,98,136, ปอ.22,38, ปอ.สาย136, ปอ.พ.18, ป.25, ท.14
วัดกลาง 6,82,138, ปอ.6,10, ปอ.สาย138
วัดกันตยาราม 4,6,43,103,111
วัดคฤหบดี 28,56,66,103,108,203, ปอ.10, ปอ.พ.1, ป.25
วัดคลองเตย 4,13,47,74,102,107,136,141,149,205, ปอ.7,20,22,141, ปอ.สาย136,205, ป.25
วัดด่าน 89205, ปอ.สาย205
วัดทองศาลางาม 7,80,81,84,91,101,146,147, ปอ.9, ปอ.สาย7,84, ปอ.พ.5,12
วัดทองใน ปอ.20
วัดนวลจันทร์ 26,95,150, ปอ.12,21, ปอ.สาย95, ปอ.พ.2,8
วัดบางกระสอบ -
วัดบางกอบัว -
วัดบางน้ำชน 6,88,99,111
วัดบางน้ำผึ้งนอก -
วัดบางเตย 60,71,95,96,150, ปอ.1,12,15,21, ปอ.สาย95
วัดบุคคโล 6,17,88
วัดประชาระบือธรรม 5,50,70,148
วัดปริวาส 89,205, ปอ.สาย205
วัดปากน้ำ 32,33,63,64,65,90,97,117,203, ปอ.6, ปอ.พ.1,15
วัดปากบ่อ ปอ.20
วัดพระร่วงประสิทธิ์ -
วัดราษฎร์รังสรรค์ -
วัดลานนาบุญ 30,32,33,63,65,90,114, ปอ.6,9,126, ปอ.พ.1
วัดลุ่ม -
วัดสิริพงษ์ธรรมนิมิตร 26,95,150, ปอ.12,21, ปอ.สาย95, ปอ.พ.2,8
วัดสามัคคีธรรม 8,27,44,92,96,122,126,137,145, ปอ.2,15,19,44,92,126,145, ปอ.พ.20,303
วัดสุทธิวราราม 1,15,17,22,75, ปอ.4, ปอ.สาย15
วัดอุทัยธาราม 11,23,58,60,72,93,99,113,206, ปอ.12, ปอ.พ.3,7,15,301,302,303,307
วัดเจ้ามูล 28,42,57,68,80,81,91,103,108,146, ปอ.7,9,10,80,91, ปอ.สาย15,68, ปอ.พ.10, ป.25
วัดเทพลีลา 12,22,58,60,61,71,92,93,99,109,113,115,137, ปอ.1,14,92,126, ปอ.พ.3,4,7,10,15,17,301,302,305,307
วัดแจ้งศิริสัมพันธ์ -
วัดโชติการาม -
วัดโพธิ์นิมิตร 4,9,43,103,111
วัดใหม่ช่องลม 11,23,58,60,72,93,99,113,206, ปอ.12, ปอ.พ.3,7,15,301,302,303,307
วัดไตรรัตน์ 26,95,150, ปอ.12,21, ปอ.สาย95, ปอ.พ.2,8
วิมลพาณิชยการ (สามเสน) 3,16,30,32,33,49,64,65,66, ปอ.5,6,17, ปอ.สาย3
วิมลพาณิชยการ (ประชาชื่น) 5,49,66,70,112, ปอ.สาย67
วิเชียรพิทยา 2,23,25,45,102,116,129,142, ปอ.7,8,11,13,126, ปอ.สาย2,142
ศิริวัฒน์วิทยา -
ศิริอักษรธนบุรี 20,21,37,68,75,76,82,85,101,105,147, ปอ.4,6,10, ปอ.สาย68, ปอ.พ.2,3,11,20
ศึกษาสงเคราะห์ -
ศุภวิทย์ 17,106,116,149, ปอ.สาย15, ปอ.พ.11,18
สตรีกุหลาบธนบุรี 10,20,21,37,57,68,76,82,85,101,105,120, ปอ.6,10, ปอ.สาย68
สตรีจำนงค์วิทยา 12,13,36,54,98,201, ปอ.พ.9
สตรีนนทบุรี 32,33,63,64,65,90,97,117,203, ปอ.6, ปอ.พ.1,15
สตรีประเทืองวิทยา 2,11,16,23,39,50,59,60,73,79,99,148,153, ปอ.12,39,153
สตรีวิทยา 2 8,27,44,92,96,122,126,137,145, ปอ.2,15,19,44,92,126,145, ปอ.พ.20,303
สถาพรศึกษา -
สมจิตศึกษา -
สมิตสันต์ -
สมิทธิโชติ -
สรรพาวุธวิทยาลัย -
สวนกุหลาบวิทยาลัย 3,5,6,7ก,8,9,10,19,42,43,53,73,82,85, ปอ.6,ปอ.สาย3,ปอ.สาย42,ปอ.สาย73,ปอ.สาย82
สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 33,90
สวนบัว 8,26,27,28,29,34,38,39,54,59,63,74,77,96,97,104,108,112,153,204, ปอ.2,3,9,10,13,19,29,38,39,153, ปอ.พ.2,8,11,15,16, ป.1
สวนรัฐวิทยา 11,92,133, ปอ.18,92, ปอ.พ.307
สวนหลวง 67,73, ปอ.สาย67
สังสิทธิ์ 8,27,44,92,96,122,126,137,145, ปอ.2,15,19,44,92,126,145, ปอ.พ.20,303
สันติราษฎร์พาณิชยการ 24,26,28,34,38,39,59,63,104,107,108,112,129, ปอ.3,9,12,13,38,39,126,134, ปอ.สาย136, ปอ.พ.2,8,11,16, ป.1
สามเสนวิทยาลัย 44,67, ปอ.44, ปอ.สาย67
สายน้ำผึ้ง 2,25,38,40,48,98, ปอ.1,8,11,13,38, ปอ.สาย2, ปอ.พ.6,7
สายอักษร 26,95,150, ปอ.12,21, ปอ.สาย95, ปอ.พ.2,8
สารพัดช่างธนบุรี 6,42,43, ปอ.สาย3
สารสาสน์พัฒนา 35,62, ป.25, ท.30
สำราญวิทยา -
สิริเทพ 8,27,44,92,96,122,126,137,145, ปอ.2,15,19,44,92,126,145, ปอ.พ.20,303
สุรศักดิ์มนตรี 24,69,92,107,129,138, ปอ.4,92, ปอ.สาย138, ป.2
สุวรรณสุทธารามวิทยา 30,51,63,65, ปอ.5
สุเหร่าบางใหญ่ 93, ปอ.พ.10,20
สุเหร่าศาลาลอย 11
สุเหร่าใหม่ 11,133,145,207, ปอ.20,145
เสนานิคม -
เสนาร่วม 8,26,27,28,29,34,38,39,54,59,63,74,77,96,97,104,108,112,153,204, ปอ.2,3,9,10,12,19,29,38,39,153, ปอ.พ.2,8,11,15,16, ป.1
เสสะเวชวิทยา 28,42,57,68,80,84,91,103,108,146, ปอ.7,9,10,80,91, ปอ.สาย15,68, ปอ.พ.10, ป.25
แสงอรุณ 19,40,56,57,149
โสมาภาณุสรณ์ 3 58,113,143,152, ปอ.15,20, ปอ.พ.305,306,307
หอวัง 24,26,28,34,38,39,59,63,69(ด้านวิภาวดี),104,107,108,112,129, ปอ.3,9,12,13,38,39,126,129,134, ปอ.สาย136, ปอ.พ.2,8,11,16, ป.1
อรรถมิตร 26,34,39,59,107,114,126,129, ปอ.3,12,13,22,24,39, ปอ.พ.2,8,18, ป.1
ออเงิน -
อังกฤษแอ็ดแวนติส 22,71,109,115,133,206, ปอ.1,126, ปอ.พ.7,17
อัสสัมชัญ 1,35,75,77เสริม,ปอ.2,15,ปอ.สาย75
อัสสัมชัญ ธนบุรี 91, ปอ.91
อานันท์วิทยา 28,42,57,68,80,81,91,103,108,146, ปอ.7,9,10, ปอ.สาย15,68, ปอ.พ.10, ป.25
อาษาวิทยา 6,82,138, ปอ.6,10, ปอ.สาย138
อำนวยวิทยา 70
อุดมศึกษา (ท่าน้ำนนทบุรี) -
อุดมศึกษา (รามคำแหง) 8,27,44,92,96,122,126,137,145, ปอ.2,15,19,44,92,126,145, ปอ.พ.20,303
เอ.ยู.เอ 13,14,15,45,74,76,77, ปอ.4,5,15, ปอ.สาย15, ปอ.พ.2,12,20, ป.2


Top
ข้อมูลที่มีอยู่อาจจะค่อนข้างเก่าไปนิด ก็อยากให้เพื่อนๆ ช่วยๆ กันเช็ค(เพราะอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
และส่งข้อมูลที่ Updated มาให้ผมสักนิด
ที่อยู่อีเมล์:
ชื่อโรงเรียน:
สายรถเมล์เพิ่มเติมหรือแก้ไข: